Gény neovplyvňujú dlhovekosť

Vedci neobjavili žiadny vplyv génov na dlhovekosť a starnutie

17. 12. 2014 Veda Dlhovekosť  martina strihová
Gény neovplyvňujú dlhovekosť

Prečo? No, existuje na to viacero dôvodov. Napríklad štúdie dvojičiek naznačujú, že kolísanie dĺžky života je až z tretiny predurčené genetickými faktormi. Iným dôkazom je, že blízky príbuzní ľudí dožívajúcich sa nad sto rokov majú tiež tendenciu žiť dlhšie, ako je priemerné. Ani štúdie ľudí starších viac ako 100 rokov nezistili značné rozdiely medzi ľuďmi s rozdielnym životným štýlom, či už fajčiarmi alebo ľuďmi pijúcimi alkohol.

Niekoľko štúdií preskúmalo genómy týchto viac ako storočných ľudí s nádejou, že tam nájdu nejaké tajomstvá genetického predurčenia k dlhovekosti. I keď sa zistili nejaké zmeny v genetickom kóde, ukázalo sa, že sú celkom bežné aj pre normálnu populáciu. Vedci Stanfordskej Univerzity v pretrvávajúcom presvedčení, že tieto štúdie niečo nepostrehli,  sa rozhodli preskúmať DNA u ľudí dožívajúcich sa ešte viac, a to viac ako 110 rokov.

Ľudia žijúci vyše 110 rokov patria medzi najstarších ľudí na svete. V súčasnosti ich na celom svete žije 74, 22 z nich žije v USA. Do štúdie z nich bolo zapojených 16 žien a 1 muž vo veku od 110 po 116 rokov. Napriek ich veku boli v dobrom fyzickom a psychickom stave a vyhli sa veľa s vekom spojeným problémom ako sú kardiovaskulárne ochorenia alebo mŕtvica. Jeden dokonca vykonával povolanie lekára až do veku 103 rokov.

Vedci dúfali, že preskúmaním ich genómov by sa mohlo zistiť, ako títo ľudia „spomalili proces starnutia“, čo by sa dalo využiť pri terapiách na predĺženie života a spomalenie starnutia. Porovnali teda genómy 17 ľudí nad 110 rokov s 34 dozormi vo veku od 21 po 79 rokov. Na ich prekvapenie sa nenašli žiadne génové odchýlky spojené s extrémnou dlhovekosťou. V skutočnosti, jedna osoba mala dokonca predpoklady na zriedkavé ochorenie srdcového svalu, ktoré vedie k náhlej smrti.

Napriek tomu, že tento výskum neodhalil žiaden genetický kľúč k dlhovekosti, vedci stále veria, že existujú rozdiely, ktoré budú odhalené, preto v práci a skúmaní väčšej vzorky starších ľudí budú pokračovať.

Tip Vitariána

Vedci zatiaľ vplyv génov na dlhovekosť nezistili, ale my sa môžeme zamerať na to, ako dlhovekosť a starnutie vieme ovplyvniť my, teda na náš životný štýl, zdravú stravu, pohyb a na naše myslenie.

Súvisiace články

Výrobcovia

© 2013 - 2023 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency