Živočíšne bielkoviny spôsobujú rakovinu - časť 1.

Ako liečiť rakovinu sa už dávno vie!

08. 04. 2016 Ochorenia Alternatívna medicína Emócie Bielkoviny Chemické látky  Martina Strihová
Živočíšne bielkoviny spôsobujú rakovinu - časť 1.

Čínsku štúdiu – najuznávanejšie vedecké fakty v prospech rastlinnej stravy – nenapísal rodený vegetarián. Práve naopak. Dr. T. Colin Campbell, Ph.D. vyrastal na farme so zvieratami a ešte aj počas univerzitných rokov bol veľkým zástancom „neomylnej“ živočíšnej stravy a bielkovín. Neuveriteľné množstvo štúdií a dôkazov ho však priviedlo k tomu, že sa zo zarytého všežravca stal svetoznámy propagátor rastlinnej stravy.

Ako Campbell dospel k tomu najodvážnejšiemu tvrdeniu v oblasti stravy

Svetoznámy vedec Dr. Campbell o svojej minulosti prezrádza, že kedysi bol „zástancom myšlienky, že zdravie je možné zlepšovať pomocou zvýšenej spotreby mäsa, mlieka a vajec“.

Na začiatku kariéry sa Campbell venoval práci s dvomi najtoxickejšími látkami: diotoxínom a aflatoxínom. V rámci toho sa dostal do výskumu na Filpínach, kde sa zaoberal pomocou podvyživeným deťom a úmrtiami detí na rakovinu pečene. Prostredníctvom výskumov objavil jedno obrovsképrekvapenie: „deti, ktoré konzumovali stravu s najvyšším obsahom bielkovín boli zároveň tie, u ktorých bola najväčšia pravdepodobnosť vzniku rakoviny pečene! Boli to deti z najbohatších rodín.“

Prvý podnet

Výskumné správy z Indie to už potvrdzovali. Indickí vedci skúmali dve skupiny potkanov. Toxická látka aflatoxín (predtým považovaná za pôvodcu rakoviny) bola podávaná obom skupinám potkanov. Avšak jednej skupine potkanov bola podávaná strava obsahujúca 20 % živočíšnych bielkovín (podobne, ako obsahuje naša strava) a druhej skupine strava obsahujúca len 5 % bielkovín. Znie to neuveriteľne, ale každý potkan zo skupiny konzumujúcej 20 % bielkovín javil známky rakoviny pečene a druhej skupine akékoľvek náznaky chýbali. Pomer bol 100:1, čo poukázalo na fakt, že výživa je schopná zvíťaziť nad chemickými karcinogénmi, a to aj nad veľmi silnými, a dokáže zabrániť vzniku rakoviny pečene.

Konzumácia rastlinnej stravy zabraňuje rakovine a lieči ju. Naopak, živočíšna strava je jej spúšťačom.

Tieto informácie odporovali všetkému, čo Campbell vedel. Tvrdenie, že bielkoviny nie sú zdravé a môžu podporovať vznik rakoviny bolo značne opozičné. A bol to bod zlomu, kedy sa rozhodol začať túto provokatívnu otázku skúmať. Rozhodol sa zahájiť podrobnú laboratórnu analýzu vplyvu stravy, hlavne bielkovín, na vznik a rozvoj rakoviny. S kolegami museli pracovať veľmi precízne a výsledky interpretovať konzervatívne. „Nakoniec bol tento náš výskum celých 27 rokov financovaný tými najlepšie recenzovanými a najkompetentnejšími grantovými agentúrami (prevažne Štátnym zdravotným ústavom – NIH, Americkou spoločnosťou pre rakovinu a Americkým inštitútom pre výskum rakoviny).“ Výsledky boli publikované v najlepších vedeckých časopisoch. Na podporu práce dostali 74 grantov.

Koľkí z nás ochorejú na rakovinu?

Ak ste muž Američan, tak máte podľa Americkej spoločnosti pre výskum rakoviny 47 % pravdepodobnosť, že u vás vznikne rakovina. Ak ste žena, ste na tom o niečo lepšie, máte 38 % pravdepodobnosť, že ochoriete na rakovinu.

Rakovina ale nie je prirodzeným dôsledkom starnutia, aj keď tomu mnohí veria! Ak si ľudia osvoja vhodné stravovacie návyky a správny životný štýl, môžu zabrániť väčšine prípadov rakoviny! Starnutie by malo byť elegantné a dôstojné.

Sú tu však aj iné príčiny úmrtnosti. V Amerike vedie obezita, cukrovka, srdcová choroba, mŕtvica a lekárska starostlivosť! Tieto choroby sa takisto dajú zdravou výživou liečiť.

Veľkou výhodou výživy je prevencia vzniku chorôb. Chorobám sa väčšinou môžeme vyhnúť, aj keď na ne máme genetické predispozície. Konzumácia vhodnej stravy nielenže zabraňuje vzniku choroby, ale vytvára aj pocit zdravia a pohody telesnej a duševnej.

Výživa je schopná zvíťaziť nad chemickými karcinogénmi, a to aj nad veľmi silnými, a dokáže zabrániť vzniku rakoviny pečene.

Bielkovinami môžete „zapnúť“ alebo „vypnúť“ rakovinu

Ďalšie zistenia Campbella a jeho vlastné laboratórne experimenty boli šokujúce. Strava s nízkym obsahom bielkovín potláčala vznik (iniciáciu) rakoviny vyvolanú aflatoxínom, a to bez ohľadu na to, koľko bolo tohto karcinogénu podaného zvieratám. Aj po vzniku rakoviny strava s nízkym obsahom bielkovín dramaticky spomaľovala rast rakoviny. Inými slovami, vysoká rakovinotvorná schopnosť jednej z najnebezpečnejších chemických látok – aflatoxínu, bola významne obmedzená stravou s nízkym obsahom bielkovín.

Bielkoviny pochádzajúce zo stravy mali tak silné účinky, že sme mohli jednoducho „zapínať“ a „vypínať“ rakovinový rast obyčajnými zmenami konzumovaného množstva týchto bielkovín.

Ale to nie je všetko. Zistilo sa, že tento účinok neprejavujú všetky druhy bielkovín. Vznik a rozvoj rakoviny dôsledne a silno podporoval kazeín, čo je bielkovina, ktorá tvorí až 80% bielkovín kravského mlieka. Kazeín podporoval rozvoj všetkých štádií nádorového bujnenia.

Naopak, bezpečné bielkoviny pochádzali z rastlín. Boli to aj tie, ktoré sú obsiahnuté v pšenici a sóji.

Vznik a rozvoj rakoviny podporoval kazeín, čo je bielkovina, ktorá tvorí až 80% bielkovín kravského mlieka.

Na tieto mnohé experimentálne štúdie na zvieratách nadviazala najrozsiahlejšia štúdia zameriavajúca sa na výživu, životný štýl a choroby, aká kedy bola v histórií biomedicínskeho výskumu prevádzaná na ľuďoch. Štúdiu viedol Campbell. Spájala Cornellovu univerzitu, univerzitu v Oxforde a Čínsku akadémiu preventívneho lekárstva. Čínska štúdia zistila vyše 8 000 štatisticky významných vzťahov medzi rôznymi faktormi výživy a chorobami!

V Čínskej štúdií sa ukázalo, že ľudia, ktorí konzumovali prevažne živočíšnu stravu, mali väčšinou chronické choroby. Dokonca aj relatívne nízky príjem živočíšnych potravín sa podľa štúdie spájal s nežiaducimi účinkami. Ľudia, ktorí konzumovali prevažne rastlinnú stravu boli zdravší a chronické choroby sa im vyhýbali. No aj keď je výpovedná hodnota štúdií a dôkazov značná, ľudia sú stále zmätení...

Nezmeníte svoj názor?

Veľa informácií o bielkovinách je skreslených a vyplývajúcich z dávnej minulosti, kedy bielkoviny boli synonymom mäsa a živočíšnej stravy, ktorú si mohli dovoliť len bohatí. Tí žili inak ako chudobní ľudia, ktorí si mohli dovoliť len zemiaky a chlieb, a trpeli chorobami. Niektorí ľudia dokonca zdôvodňovali hlúposť a lenivosť nižších vrstiev nízkym príjmom mäsa alebo bielkovín. Anglický lekár McCay sa okolo roku 1912 vyjadril, že tí, ktorí konzumujú menej bielkovín, majú mdlé telo a dajú sa od nich očakávať sklony k slabošskej servilnosti.

Významný nemecký vedec Carl Voit (1831-1908) už v tej dobe vedel, že človek potrebuje denne len 48,5 g bielkovín, ale kvôli predsudkom svojej doby odporúčal až neuveriteľných 118 g bielkovín denne.

To, že potrebujeme toľko živočíšnych bielkovín, je čistý mýtus.

Ako fungujú bielkoviny

Bielkoviny sa skladajú z dlhých reťazcov (zo stoviek až tisícov) aminokyselín. Prirodzene sa opotrebovávajú a treba ich nahrádzať. Získame ich z potravín, ktoré obsahujú bielkoviny. Po ich strávení nám dodajú zásobu aminokyselín, z ktorých vzniknú nové bielkoviny. Tento proces spájania aminokyselín v bielkovinách sa podobá tomu, keď má farebná šnúra korálok (bielkoviny v jedle) nahradiť starú (bielkoviny ľudské): korálky na šnúre sú v inom poradí. Takže šnúru pretrhneme, pozbierame korálky a prebudujeme, aby poradie korálok bolo rovnaké ako u pôvodnej.

Bolo by fajn, keby pre pojem „kvalita bielkovín“ platilo, že najvyššia kvalita sa rovná najvyššiemu zdraviu. Ale termíny účinnosť a kvalita bielkovín sú zavádzajúce. Pretože, vedeli ste, že kvalita bielkovín v strave je určená tým, ako rýchlo vyrastú zvieratá, ktoré ju konzumujú? A tak hlavne u živočíšnych potravín vychádza veľmi vysoká hodnota účinnosti! Existuje však mnoho dôkazov, že rastlinné bielkoviny umožňujú pomalú ale istú syntézu bielkovín a sú najzdravším typom bielkovín.

Podstata tohto konceptu doteraz poriadne na verejnosť neprenikla, napriek tomu jeho dopad je veľmi významný. Preto sa ľudia ešte dnes pýtajú: odkiaľ získam bielkoviny? Akoby rastliny neobsahovali žiadne. To viedlo k domnienke, že rastlinné bielkoviny treba starostlivo kombinovať, ale to je prehnané. V súčasnosti sa vie, že ľudské telo vie z pestrej rastlinnej stravy získať dostatok bielkovín a všetky esenciálne aminokyseliny. Nemusíme konzumovať kvantá rastlinných bielkovín, ani ich starostlivo pri každom jedle kombinovať.

Ľudia sú stále zmätení. Mnohí vedci si myslia, že hlad a podvýživa vo svete sú spôsobené nedostatkom kvalitných bielkovín, a to najmä „vysoko kvalitných“ živočíšnych. A tak vznikli rôzne projekty na riešenie podvýživy vo svete, vyvíjajú sa doplnky, na Filipínach sa šľachtí ryža s vysokým obsahom bielkovín, vláda Spojených štátov dotuje výrobu sušeného mlieka, ktoré poskytuje vysoko kvalitné bielkoviny chudobným na tomto svete, a mnohé mnohé ďalšie.

Bielkoviny pochádzajúce zo stravy môžu „zapínať“ a „vypínať“ rakovinový rast.

Tip Vitariána

budúcich článkoch vám podrobnejšie priblížime mnohé štúdie, ktoré uznávaného vedca Dr. Campbella priviedli k provokatívnemu tvrdeniu, že živočíšne bielkoviny naozaj rakovinu spôsobujú. Tieto tvrdenia sú podložené mnohými laboratórnymi pokusmi na zvieratách, ale aj pokusmi na ľuďoch a aj najväčšou lekárskou štúdiou na svete.

Súvisiace články

Výrobcovia

© 2013 - 2024 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency