AKCIA

Somavedic Medic

  • odstraňuje vplyvy elektrosmogu
  • certifikovaný IGEF a IIREC
  • vhodný do domácností a kancelárií
  • pôsobí v rozmedzí 30 m
Vaša cena 449,00 €
DPH 20 %
Bežná cena 500,00 €
Ušetríte 51,00 €
Dostupnosť Na požiadanie
Katalógové číslo

Somavedic je prístroj, ktorý dokáže spoľahlivo eliminovať a následne úplne odstrániť nežiadúce vplyvy geopatogénnych, patogénnych, psychosomatických zón, elektrosmogu. Prístroj Somavedic je zostrojený po niekoľkoročnom výskume a vývoji. Bol testovaný a overovaný nielen odborníkmi z oblasti prírodných vied, ale aj prevádzkovateľmi diagnosticko-terapeutických centier, pracujúcich s prístrojmi: TimeWaver, Bicom, Life-System, Inergetics CoRe a ďalších. Somavedic neodstraňuje geopatogénne zóny ako také, tie sú v zemi navždy, ako následok zásahu do tektonických vrstiev, ale eliminuje ich negatívny vplyv na človeka, flóru i faunu.

Prístroj Somavedic odstraňuje aj ďalšie negatívne vplyvy, ktoré majú vplyv na fyzické i duchovné zdravie. Somavedic slúži na celkové dokonalé harmonizovanie tela a mysle. Harmonizuje vzťahy v rodine, zlepšuje metabolizmus a spánok. Je dôležitý pre očistu domáceho aj firemného prostredia. Dosah prístroja Somavedic je v polomere 30 m  a tvorí guľu okolo prístroja. Jeho žiarenie prechádza cez steny domu, tak ako aj negatívny vplyv geopatogénnych zón.

Nepriaznivé vplyvy geopatogénnych zón sa môžu prejavovať rôzne podľa miesta, intenzity a taktiež citlivosti každého z nás. Miernejšie účinky geopatogénnych zón (GPZ) sa prejavujú ako nepohodlie na fyzickej či psychickej úrovni. Medzi fyzické prejavy patria bolesti hlavy, bolesti chrbta, ochorenia chrbtice, trvalé reumatické ochorenia, stuhnuné svaly a celkové vnútorné napätie. Na psychickej úrovni to býva prevažne nervozita, nesústredenosť, podráždenie, vyčerpanie, či neschopnosť vydržať pri práci. Uvediem ešte niekoľko príkladov: trvalá slabosť pri rannom vstávaní - pocit ťažkopádnosti, nepokojné sny alebo nespavosť - deti utekajú v noci k rodičom, starší menia polohy spánku, nervové choroby, ťažkosti tráviaceho traktu, chronický katar hrdla a žalúdku, srdečné choroby. Paleta všetkých možných prejavov je veľmi široká. Okrem energetického vyčerpania možu GPZ stáť aj za vznikom a trvaním onkologických ochorení.

Výsledky testovania

Výsledky testovania a certifikácie našich prístrojov Inštitútom IIREC - International Institute for Research on Electromagnetic Compatibility, ktorý skúmal ich účinky na poruchy magnetických polí (napr. Geopatické poruchy) a zisťoval, či sú vhodné pre elimináciu týchto porúch ("vyrovnanie magnetického poľa") nájdete tu:

Certifikáty IGEF

Výsledky biofyzikálneho pozorovania skúšobným a výskumným laboratóriom IGEF potvrdzujú, že používanie prístroja Somavedic Medic pri zdravotnej záťaži, spôsobenej dnes všadeprítomným elektrosmogom a geobiologickými rušivými zónami, vedie k preukázateľnému zlepšeniu variability srdcovej frekvencie a zlepšeniu prispôsobivosti vegetatívneho nervového systému. Certifikáty nájdete tu:

Pečať Medzinárodnej spoločnosti pre výskum elektromagnetickej kompatibility IIREC

Spoľahlivosť produktov, testovaných objektívnym fyzikálnym meraním, meracími prístrojmi preukázaná. Vyrovnanie geologicky a technicky podmienených porúch (smart phone, motorové vozidlo), odolnosť voči značným deformáciám magnetického poľa a priaznivý dlhodobý účinok potvrdený. Pozitívne zmeny štruktúry, vlastností, pamäte a energetického potenciálu vody, rovnako ako odstránenie záťaže vody preukázané.

Použitie

Prístroj vybaľte, zapojte do zásuvky s napätím max. 230 V, dôjde k rozsvieteniu kontrolných diód vo vnútri prístroja. Prístroj sa nevypína, jeho pracovné napätie je 3 V a spotreba elektrickej energie je minimálna. Na prístroji, ani na sieťovom zdroji sa nič nenastavuje.

Model Medic umiestnite v byte, v dome, v kancelárii najlepšie do stredu stavby. Účinky je možné pocítiť po prvých troch hodinách, k úplnému očisteniu priestoru dochádza v priebehu 3 až 6 týždňov, podľa stupňa patogenity zón a doby, počas ktorej nehnuteľnosť v tejto zóne stála.

  • harmonizér Somavedic Medic
  • sieťový adaptér
  • návod na použitie
  • prenosný box
Výrobca Somavedic Technologies
Katalógové číslo
50 - 60 Hz, 230 V


Podobné produkty

Výrobcovia