Vedci našli iný spôsob ako sa vyrovnať s koronavírusom

23. 03. 2021 Covid-19 Korona Koronavírus  Andrej Maťko

Ako viete, koronavírus (SARS-CoV-2) je typickým predstaviteľom obalených RNA vírusov a prenáša sa hlavne vzdušnými kvapôčkami. To je základom myšlienky použiť v boji proti nej ionizačnú technológiu.

Kombinovaný účinok iónov rôznych kovov na membránu ribonukleovej kyseliny (RNA) ničí vírus, pričom nemá žiadne negatívne dôsledky pre človeka.

Ako to funguje? Koronavírusy sú guľa s priemerom 125 nm s membránou pokrytou hrotmi - ilustrácie a fotografie vyjadrujú ich vzhľad celkom realisticky.

Vírus zničený poškodením jeho obalu

Aby ste vírus zničili je potrebné jeho membránu, to jest jeho obal poškodiť. Hypotéza vedcov bola, že negatívne nabité skupiny iónov niektorých kovov (napríklad draslíka a platiny) môžu byť priťahované na kladne nabité časti membrány - dôjde ku galvanickej izotermickej reakcii, ktorá zničí obal vírusu.

Ak sa dá vzduch jednoducho nasýtiť iónmi pomocou ionizátora, potom bolo úlohou vytvorenie potrebných skupín iónov na formovanie stabilného ionizovaného kompozitu.

V skutočnosti ide o prvý stupeň iónového difuzéra, ktorý umožňuje použitie vysokonapäťových výbojov s nízkým výkonom na „rozprašovanie“ vybraných iónových skupín do vzduchu. Môže byť stabilný v širokom rozmedzí teplôt, nereaguje so vzduchom a vodou.

Vytvorenie tohto materiálu trvalo niekoľko mesiacov. Vďaka tomu bolo možné získať kompozitný iónový gél v pórovitej štruktúre pokrytý polymérnym plášťom s veľkou kryštálovou mriežkou, ktorý je dostatočne stabilný a nezabráni emisii iónov pri vystavení elektrickým výbojom vysokého napätia. Na zabezpečenie fungovania druhého stupňa - uvoľňovania iónov do vzduchu - sa iónový gél umiestnil do dvoch tabliet, ktoré boli oddelené vzduchovou vrstvou a vytvorili katódu a anódu rozptyľovača bipolárnych iónov. Keď je kapsula naplnená materiálom, polymér reaguje so vzduchom za vzniku porézneho materiálu, ktorý absorbuje iónový roztok.

S výkonom zariadenia iba 10 W je schopný vytvárať iónový mrak s priemerom až dva metre a podľa toho ničiť vírusy v tejto oblasti priestoru.

Účinnosť dokázaná v laboratórnych testoch

Vyvinutá technológia preukázala svoju účinnosť v laboratórnych testoch. Použili sa dve testovacie skupiny epitelových buniek (podobné ako v ľudských prieduškách). Obe boli na substrátoch, zatiaľ čo iba prvý substrát bol ošetrený rozptyľovačom iónov.

Podľa výsledkov bol v štvrtý deň v tejto skupine zaznamenaných iba 8% infikovaných buniek, zatiaľ čo v ostatných bolo viac ako 50% infikovaných vírusom. Ak vypočítame účinnosť v číslach, dostaneme asi 92% - vynikajúci výsledok.

V súčasnosti sa pracuje na vytvorení sériového produktu zariadenia založeného na osvedčenej technológii.

Dá sa predpokladať, že tento produkt bude schopný ochrániť zdravého človeka pred infekciou koronavírusmi, ako aj eliminovať potrebu nosiť masky v miestnosti, kde sa bude používať.

Takéto riešenie by bolo veľmi užitočné nielen v domácnostiach ale aj v kanceláriách, reštauráciách, fitnescentrách a na iných verejných miestach ako sú úrady, školy a škôlky.

Umožnilo by to nevídaný návrat do bežného "predkovidovského" života. Držíme tímu vedcov aj realizátorov výroby palce, aby s produktom prišli na trh čo najrýchlejšie.

Súvisiace články

Výrobcovia