Utíšenie bolesti - CBD

Pomáha CBD olej zvládať chronickú bolesť bez vedľajších účinkov, ktoré so sebou nesú chemické analgetiká? Alebo je to len placebo efekt?

24. 06. 2021 Cbd Kanabidol Konope  Andrej Maťko
Utíšenie bolesti - CBD

Ľudia, ktorí hľadajú menej rizikový spôsob utíšenia bolesti, než sú analgetiká či opioidy, užívajú CBD. Bez rizík, ktoré hrozia užívateľovi opioidov. Odborníci skúmajú, aké sú v súčasnosti poznatky tohto nového trendu.

Používanie kanabisu na úľavu od bolesti siaha až do starej Číny. Stále však prebiehajú nové výskumy zaoberajúce sa touto problematikou. 

V tomto článku sa zameriame na to, ako CBD olej funguje a aké má benefity pre tíšenie chronickej bolesti. 

Účinky CBD

Podľa výskumu americkej spoločnosti pre experimentálnu neuroterapiu, z roku 2015, CBD pomáha telu fungovať lepšie. Naviaže sa na jeho endokanabionidný systém  a pomáha mu regulovať rôzne funkcie v organizme.  

CBD môže napríklad zvýšiť hladinu anandamidu - zlúčeniny spojenej s reguláciou bolesti v tele. Tá môže znížiť vnímanie bolesti a zlepšiť náladu. 

Rovnako má kanabidiol potenciál znížiť zápal v mozgu a v nervovom systéme. To môže byť prospešné pre ľudí, ktorí pociťujú bolesť spojenú s nespavosťou.  

CBD obstálo pri všetkých doterajších štúdiách ako účinné pri celkovej liečbe bolesti s výrazným benefitom. – Nespôsobuje žiadne vedľajšie účinky.

Účinky CBD

CBD ako prírodné analgetikum verzus chemické analgetiká

Správa z roku 2017, ktorú vypracovalo European Monitoring Centre for Drugs and Addiction, zaznamenáva čoraz častejšie prípady predávkovania sa formou opioidov, ktoré boli vydané na predpis. Okrem tohto rizika sa zvyšuje aj riziko srdcových chorôb, opioidy pôsobia na organizmus toxicky, často vyvolávajú kŕče, agitáciu a zhoršenú koordináciu tela. Spúšťajú psychickú a fyzyckú závislosť a tiež výrazné halucinácie. Po podaní opioidov je nutné pacienta sledovať a venovať pozornosť najmä širokému spektru nežiadúcich účinkov. Časté je utlmenie nie len bolesti, ale aj reakcii pacienta.  

Na rozdiel od CBD, ktoré má antioxidačné, antikonvulzívne (protikŕčové) a anxiolytické (nevyvolávajúce úzkosť) účinky. A neprináša so sebou závislosť, utlmenie pacienta, zmenu vedomia ani iné, nežiadúce účinky. Naopak, svojim pozitívnym efektom na úľavu od chronickej bolesti sa podľa štúdii stáva alternatívou k chemickým analgetikám a opioidom. 

Zo štúdie z roku 2019 vyplýva, že CBD by mohlo v populácii výrazne znížiť užívanie opioidov a analgetík. CBD taktiež pomáha znižovať fyziologické abstinenčné príznaky, ktoré vznikajú po dlhšom používaní opioidov. Čím spĺňa dve dôležité podmienky – dokáže priniesť úľavu od bolesti a dokáže pomôcť ľuďom, ktorí už so závislosťou na opioidoch bojujú. 

Na základe doterajšieho výskumu boli uvedené tieto výhody CBD oleja:

Neuropatická bolesť

Neuropatická boelsť je bolesť spôsobená poškodením nervov. Tento typ bolesti je bežný pri chorobách ako je roztrúsená skleróza, herniové disky (vysunutá platnička) alebo pásový opar. Recenzia z roku 2017 zistila, že CBD malo priaznivý vplyv na pacientov s neuropatickou bolesťou. Odborníci pritom vychádzali zo skúmania 11 náhodných štúdii s 1219 pacientmi. 

V štúdii z roku 2018 sa však dospelo k záveru, že potencionálne výhody medicíny, založenej na kanabinoidoch, môžu prevážiť jej potencionálne riziká. Tento výskum skúmal 16 štúdii, ktorej sa zúčastnilo 1750 ľudí s neuropatickou bolesťou.

Je však potrebný ďalší výskum, aby sa ujasnila úloha CBD pri liečbe chronickej neuropatickej bolesti vrátane rizík a výhod, no najmä odporúčaného dávkovania.

Neuropatická bolesť - CBD

Artritída

Štúdia z roku 2016, uverejnená v akademickom žurnále European Journal od Pain, použila zvierací model na zistenie, či môže CBD pomôcť ľuďom s artritídou so zmiernením ich bolesti. Vedci aplikovali topický gél, obsahujúci CBD, potkanom s artritídou po dobu štyroch dní. U potkanov bol zaznamenaný výrazný pokles zápalu a prejavov bolesti bez vedľajších účinkov. 

Tento výskum priniesol dôkazy, že aj ľudia trpiaci artritídou môžu nájsť v CBD oleji úľavu od bolesti. Je však potrebné realizovať ešte ďalšie výskumy.

Artritída - CBD

Skleróza multiplex

Skleróza multiplex je autoimunitný stav, ktorý ovplyvňuje celé telo prostredníctvom mozgu a nervov. Svalové kŕče sú jedným z najčastejších príznakov tejto choroby. Môžu byť dokonca také silné, že niektorým ľuďom spôsobujú neustálu bolesť. Štúdie dokázali, že krátkodobé užívanie CBD oleja môže znížiť intenzitu týchto kŕčov. Hoci sa jedná len o mierne zlepšenie stavu, mnoho ľudí zaznamenalo zmiernenie príznakov. Pre bližšie vyjadrenia je potrebné vykonať ešte ďalšie štúdie.

Skleróza multiplex - CBD

Úľava pri liečbe rakoviny

Niektorí ľudia s rakovinou taktiež pocítili priaznivé účinky CBD. Výskum, vykonaný na myšiach, preukázal, že CBD môže viesť k zmenšovaniu rakovinotvorných nádorov. Väčšina štúdii, ktorá bola aplikovaná na ľuďoch, však skúmala úlohu CBD pri liečbe bolesti súvisiacej s rakovinou a liečbou rakoviny.

Národný onkologický ústav poukázal na CBD ako na jednu z možností zníženia vedľajších účinkov chemoterapie ako sú napríklad: bolesť, zvracanie a nechuť do jedla.

Štúdia z roku 2010, ktorá skúmala bolesť súvisiacu s rakovinou, pozorovala subjekty, ktoré dostávali perorálne spreje, ktoré obsahovali extrakt z THC a CBD látkami. Tento extrakt sa použil v kombinácii s opioidmi. Štúdia odhalila, že použitie extraktu poskytlo účinnejšiu úľavu od bolesti ako použitie samotných opioidov. Podobná štúdia z roku 2013 mala totožný záver. Je ale stále ešte potrebné vykonať viac štúdii na skúmanie tejto problematiky. 

Úľava pri liečbe rakoviny

Migréna

V súčasnosti sú evidované iba štúdie, ktoré sa zameriavajú na CBD v kombinácii s THC. Samostatná CBD látka v štúdiách zatiaľ skúmaná, v prípade bolesti spojenou s migrénou, nebola. Výsledky štúdie z roku 2017 však naznačujú, že CBD v kombinácii s THC môže znížiť akútnu bolesť spojenú s migrénou.

Táto štúdia bola dvojfázová. Niektorí účastníci užívali kombináciu zlúčenín spomenutých dvoch látok. Jedna obsahovala 9% CBD a takmer žiadne THC. Ďalšia zlúčenina obsahovala 19% THC. Dávky boli užívané perorálne. 

V prvej fáze účastníci nepocítili po užívaní extraktu žiadne zníženie bolesti ak boli dávky nižšie ako 100 miligramov. Ak sa však dávky zvýšili na 200 miligramov, akútna bolesť klesla o 55%.

Účastníci vo fáze dva zaznamenali zmiernenie záchvatov migrény o 40,4%. Ich denná dávka bola 200 miligramov extraktu, ktorý obsahoval CBD a THC.

Kombinácia týchto dvoch látok sa ukázala byť účinnejšia ako 25 miligramov amitriptylínu, tricyklického antidepresíva. Ten znížil záchvaty účastníkov štúdie o 40,1%. 

Migréna - CBD

Chronická bolesť

Rovnaká štúdia skúmala použitie CBD pri chronickej bolesti. Vedci zhromaždili výsledky viacerých systematických štúdii zahŕňajúcich desiatky výskumov. Dospeli k záveru, že existujú dôkazy o tom, že kanabis predstavuje u dospelých účinnú liečbu chronickej bolesti.

Samostatná štúdia, v časopise Journal of Experimental Medicine, tieto výsledky podporuje. Výskum naznačuje, že CBD môže znížiť bolesť a zápal. Vedci taktiež zistili, že ľudia si nevytvoria toleranciu voči CBD látke. To znamená, že nebudú musieť svoje dávkovanie časom zvyšovať. Poznamenali, že kanabinoidy, ako CBD, môžu ponúknuť užitočné a nové spôsoby liečby pre ľudí s chronickými bolesťami.

Chronická bolesť - CBD

Dávkovanie

Každý, kto zvažuje užívanie CBD, by sa mal najskôr porozprávať so svojim lekárom. Predovšetkým, či bude užívanie pre neho prospešné a aké by mal zvoliť dávkovanie. To je vždy individuálne od typu organizmu a druhu bolesti. CBD môže interagovať s niektorými výživovými doplnkami a liekmi na predpis. Najmä s tými, ktoré neodporúčajú konzumáciu grepfruitu.

Dávkovanie CBD

Zhrnutie

Hoci štúdie preukázali, že CBD olej je užitočný pri znášaní bolesti, je potrebný ďalší výskum, ktorý sa bude špecializovať najmä na dlhodobé pozorovanie pacientov užívajúcich CBD.

Napriek tomu má CBD olej našliapnuté na sľubnú budúcnosť v pomáhaní znášať chronickú bolesť. Vedecké závery naznačujú, že kanabidiol môže pomôcť ľuďom znášať chronickú bolesť a to v rôznych kontextoch.

CBD olej by sa nemal používať ako náhrada štandardnej liečby. Najmä v prípade chronických zápalov. CBD olej by mohol rozhodne priniesť riešenie závislosti od opioidov, pretože riziko predávkovania sa opioidmi stále vzrastá. 

Úľava od bolesti - CBD

Tip Vitariána

Vedeli ste, že pred užívaním CBD kvapiek je veľmi dôležité, aby ste mali v organizme dostatok vody? Ak sa cítite často unavení, smädní alebo ste často podráždení, jednou z príčin môže byť dehydratácia. Ak telu zabezpečíte dostatočný príjem tekutín, pomôže vám to predísť možným nepríjemnostiam spojených so začatím užívania CBD ako je napríklad mierny pocit úzkosti. 

Aby ste predišli prípadným nepríjemnostiam je dobré si taktiež uvedomiť, že väčšina odporúčaných dávkovaní CBD oleja, je určená užívateľom, ktorí majú s látkou už skúsenosti.  Ľuďom, ktorí začínajú s užívaním CBD, odporúčame začať malými dávkami a dbať na hydratáciu organizmu.

Súvisiace články

Výrobcovia

© 2013 - 2023 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency