Konopné semienko

Superpotravina budúcnosti a jej ekologické využitie

30. 08. 2015 Ekológia Superpotraviny Bielkoviny Drogy Tuky  Martina Strihová
Konopné semienko

Konope je odolná rastlina, ktorá ako sa domnievame, má pôvod v Strednej Ázii. Dokáže rásť v prakticky každom ekosystéme na svete. Aj keď je zvyčajne vysoká 1-2 metre, môže dosiahnuť aj viac ako 4,5 metra! Konope nevyžaduje žiadne pesticídy a herbicídy, ktoré sú používané, aby sa slabé rastliny udržali nažive. Iba osem z takmer sto známych bežných škodcov jej môže spôsobiť problémy, čo je možné riešiť prírodnými prostriedkami. Konope tiež prirodzene potláča burinu vďaka svojmu rýchlemu rastu a vzniku klenby. A ešte k tomu všetkému, konopná rastlina produkuje superpotravinu v podobe semienok.

Konope patrí do rodu Cannabis. Peržania konope nazývali kanab a Gréci kanabis (z ktorého neodvodzujeme iba anglické slovo ,,cannabis“, ale aj slovo ,,canvas“ - plátno). 

Konope a civilizácia

Bez neho (konopného lana) ako by mohla byť voda čerpaná zo studne? Čo by pisári, prepisovatelia kníh, tajomníci a spisovatelia bez neho robili (konopný papier)? Nezmizli by oficiálne dokumenty a súpisy nájomného? Nezaniklo by vznešené tlačiarenské umenie? —François Rabelais (1495–1553) – francúzsky humanista a satirik obdobia renesancie

Výroba konope je pravdepodobne najstarším priemyslom na svete, pretrváva viac než 10 000 rokov. Najstaršou relikviou priemyslu je kúsok konopnej tkaniny pochádzajúcej približne z roku 8000 p. n. l. 

Konope zohráva rozhodujúcu úlohu v poľnohospodárstve a kultúre – obzvlášť v Amerike. Zemepisné názvy obsahujúce ,,hamp“ (New Hampshire, Hampstead, Hampton atď.) odkazujú na lokality, kde bola konope kedysi pestovaná.

George Washington aj Thomas Jefferson pestovali konope na svojich farmách a Ben Franklin vlastnil konopnú papiereň. Konope sa udržala ako významná poľnohospodárska plodina v Severnej Amerike do konca tridsiatich rokov 20. storočia. 

Konopná konšpirácia

V roku 1937 časopis Popular Science nazval konope ,,novou plodinou za miliardu dolárov“. Práve bol vynájdený stroj, ktorý zjednodušil proces výroby konopného papiera. Avšak potenciál konope sa nikdy nenaplnil.

Na začiatku 30-tych rokov 20. storočia sa objavila jedna z najväčších mediálnych konšpirácii. Novinový vydavateľ William Randolph Hearst spolu s DuPont korporáciou, viedol z vlastných podnikateľských záujmov kampaň za zákaz konope. Hearst využil svoj vydavateľský vplyv, aby otriasol verejnou mienkou ohľadom konope a marihuany.

V roku 1937 sa uzákonilo zdanenie marihuany - pravidlá týkajúce sa pestovania, distribúcie a zaobchádzania s konope. Bolo to možné, pretože marihuana je poddruhom konope známa svojim zvýšeným obsahom psychoaktívneho a liečivého THC. Porušenie hocijakého pravidla z daňového zákona z roku 1937 by viedlo k pokute alebo väzeniu. Táto legislatíva v podstate viedla k zániku konopného priemyslu v Amerike.

Konope bola na krátky čas zlegalizovaná počas druhej svetovej vojny. Vláda Spojených štátov amerických natočila film Hemp for victory (Konope pre víťazstvo), aby podporila farmárov v pestovaní  tejto plodiny, ale pestovanie konope bolo po vojne zastavené. Neskôr bol vydaný Kompletný zákon o prevencii užívania narkotík a kontrolný zákon z roku 1970, ktorý úplne zakázal marihuanu a robil malý rozdiel medzi konope a marihuanou.

Konope a marihuana nie je to isté.

Konope alebo marihuana?

Konope aj marihuana sú klasifikované ako Cannabis sativa, druh so stovkami poddruhov. To, že konopná rastlina Cannabis sativa môže byť použitá ako superpotravina spočiatku ľudí prekvapuje. Vláda a média do značnej miery obmedzili znalosti o konope na znalosti o jej jedinečnej variante marihuane. Marihuana so svojim obsahom psychoaktívnej látky delta-9-tetrahydrokanabinolu (THC) v listoch a kvetoch sa stala nelegálnou vo väčšine západného sveta a je označovaná za "drogu", zatiaľ čo iné veľmi vážne a nesmierne nebezpečné drogy ako tvrdý alkohol a liečivá (známe svojimi nebezpečnými vedľajšími účinkami) sú legálne. Technické konope je šľachtené, aby sa zvýšilo množstvo vlákna, semena a/alebo oleja, kým druhy marihuany sa usilujú o zvýšenie THC. Konope má v kvetoch zvyčajne úroveň THC medzi 0,05  a 1 percentom. Úroveň THC v kvetoch marihuany sa pohybuje v rozmedzí od 3 do 20 percent. Vzhľadom na nízky obsah THC v konopných kvetoch by bolo potrebné vyfajčiť viac ako dvanásť konopných cigariet počas dvanástich minút, aby bol citeľný aspoň nepatrný účinok.

Často sa hovorí, že konope je natoľko podobná marihuane, že by pestovatelia mohli schovávať marihuanu na svojich poliach. Lenže nízka úroveň THC v konope by okamžite zničila úroveň THC v marihuane a samičiu produkciu pukov. Ak konope opeľuje blízko marihuany, výsledkom bude vždy marihuana s nižším obsahom THC. Marihuana kultivovaná vonku musí byť pestovaná ďaleko od konope, aby sa vyhlo produkcii nízkej kvality, tvorbe kvetov (pukov) a predišlo krížovému opeleniu. 

Mnohé aspekty superrastliny konope      

Všetky časti konope sú užitočné. Konope môže byť využitá na výrobu čohokoľvek, čo sa v súčasnej dobe vyrába z bavlny, dreva a ropy. Konope môže byť využitá na výrobu takmer každej významnej skupiny komerčných výrobkov. Konope taktiež prináša semienka ako superpotravinu.  

Textílie z konope (Oblečenie a látky)

Konopná rastlina je vytvorená z najsilnejších prírodných vlákien na svete. Konope bola prvou plodinou, ktorá bola pestovaná pre textilnú výrobu. Jeden aker konope vyprodukuje viac textilu ako dva akre bavlny. Navyše, konope je štyrikrát teplejšia ako bavlna, štvornásobne lepšie pohlcuje vlhkosť a je trikrát pevnejšia v ťahu ako bavlna.

Konope je tiež ďaleko bezpečnejšou plodinou na pestovanie ako bavlna. Bavlna je spravidla postrekovaná sedemkrát za každé vegetačné obdobie, čo spôsobuje rôzne environmentálne katastrofálne problémy vrátane kontaminácie podzemnej vody a zlé zdravie ľudí, okolitých rastlín, zvierat a hmyzu. V Spojených štátoch amerických bavlna zaberá 1 percento hospodárskej pôdy, ale spotrebúva 50 percent všetkých pesticídov. Až 38 percent pesticídov nájdených v bavlnenom oblečení môže byť vstrebané, ak sa v ňom človek spotí.

Konopná textília je silnejšia, trvácnejšia, lepšie izoluje, je odolnejšia voči plesni a ľahšie sa vyrába ako textílie vyrobené z bavlny. Konopné oblečenie je vzdušné a odvádza vlhkosť z tela lepšie ako bavlna. Oblečenie, ktoré aspoň z polovice obsahuje konopné vlákna poskytuje ochranu proti nadmernému vystaveniu sa slnečným UV lúčom.

Konopný papier

Čína ako prvá na svete začala vyrábať papier. Starovekí Číňania používali konope na výrobu papiera takmer pred dvoma tisícročiami. Do roku 1883 viac ako 75% papiera na svete bolo vyrábané z konopných vlákien.

Konope vynáša tri až osem suchých ton vlákien na aker, to je štyrikrát viacej ako priemerná lesná úrodnosť. Konope môže nahradiť drevné vlákno, a tak zachrániť lesy pred skazou. Väčšine stromov trvá asi dvadsať rokov kým vyrastú – konope to trvá štyri mesiace. Papier, ktorý je vyrobený z konope vydrží storočia v porovnaní s 25 až 80 rokmi, ktoré vydrží papier vyrobený z drevoviny. Výsadba konope nielenže redukuje výrub, ale aj zlepšuje pôdu, v ktorej je vysadená. Pestovaním konope môžeme zachrániť naše lesy, ktoré nám poskytujú vodu, prírodné habitaty, možnosti pre rekreáciu, kyslík, zachytávanie uhlíka (čím sa redukuje atmosférické poškodenie) a prírodnú krásu.

Nízky obsah lignínu v konope redukuje potrebu použitia kyselín vo výrobe buničiny a krémová farba vedie k používaniu ekologicky nezávadného bielenia s použitím peroxidu vodíka namiesto agresívnych, škodlivých pre životné prostredie chlórových bielidiel.

Papier z konopných vlákien odoláva rozkladu lepšie ako ktorýkoľvek iný prírodný materiál. Konopný papier môže byť recyklovaný desaťkrát, zatiaľ čo papier z dreva sa môže recyklovať iba dvakrát. Našiel sa konopný papier viac ako 1500 rokov starý.                   

Konopné lano

Z konopného lana sa vyrábala tkanina a lano viac ako desaťtisíc rokov. Konopné laná sú známe svojou silou a trvácnosťou. Výroba a použitie konopného lana je jednou zo základných technológii, ktoré umožnili plavby. Predstavte si plavbu bez akéhokoľvek lana alebo povrazu! Konopné lano je vyrábané z konopných vlákien.

Konopné laná sú známe svojou silou a trvácnosťou.

Konopný plast

Konope, ktorá je šetrná k životnému prostrediu, môže nahradiť takmer všetky toxické, petrochemické produkty. Konopné semienko môže byť použité na výrobu biologicky odbúrateľných umelohmotných výrobkov, celofánu, recyklovanej umelej hmoty z konope pre injekčne vstrekované výrobky, smolu, olejové farby, laky, atrament, rozpúšťadlá, mazivá, gity a nátery, súčiastky do áut, atď. 

Konopný stavebný materiál

Z jadra konopnej stonky sa vyrába drevovláknitá doska, izolácia, koberce, náhrada laminátu, betónové tvárnice, betón, štuka a malta. Konopná MDF doska (medium density fiber - priemerná hustota vlákien) sa ukázala byť dva a pol krát silnejšia ako drevovláknitá  MDF doska. Konopné kompozitné dosky sú tiež trikrát pružnejšie ako drevovláknité. Pružnosť je faktor, ktorý určuje či vôbec môže byť klinec pribitý do dosky. Ďalšou výhodou je, že voda nepreniká do MDF konopnej dosky.

Konopné palivo

Pôvodný dieselový motor bol vyrobený, aby fungoval na rastlinných olejoch ako napríklad na konopnom oleji. Hocijaký dieselový motor môže stále fungovať na konopnom oleji alebo rafinovanej bionafte vyrobenej z konopného oleja.  

Konope je taktiež dokonalým zdrojom pre etanolové benzínové palivo. Vytvára viac biomasy ako ktorákoľvek iná rastlina – desať ton na aker za približne štyri mesiace. Podľa ministerstva energetiky Spojených štátov amerických konope ako biomasový palivový výrobca si vyžaduje najmenej špecializované postupy na pestovanie a spracovávanie zo všetkých konopných produktov. Vývoj biopalív vskutku môže eliminovať našu spotrebu fosílnych palív a jadrovej energie.

Keď je konope spaľovaná ako palivo, množstvo oxidu uhličitého, ktorý je vypustený zo spaľovania konope sa rovná množstvu oxidu uhličitého, ktoré rastlina prospešne pohltila z prostredia počas svojho života, čím vytvára uzavretý kolobeh uhlíka, ktorý spomaľuje vplyvy atmosférického znečistenia.

Konopné vozidlá

V roku 1941 Henry Ford vyrobil pokusný automobil s karosériou z konopnej živice, ktorá pozostávala zo 70 percent buničitých vlákien z konope. Vozidlo bolo ľahšie ako typická kovová vozidlová konštrukcia, takže malo nižšiu spotrebu paliva. Karoséria auta bola schopná absorbovať poryvy vetra desaťkrát silnejšie ako oceľ bez toho, aby sa preliačila. Auto bolo určené na konopno-etanolový pohon. Auto nebolo nikdy masovo vyrábané kvôli kampaniam podporujúcich ropu a zákazu konope a alkoholu.

Ochrana planéty s konope

Vďaka všestrannému využitiu, konope je vychýrená medzi ekologicky zmýšľajúcimi jednotlivcami a podnikateľmi zapojenými v ekologickom podnikaní.  Zväz znepokojených vedcov uviedol, že 80% našich pretrvávajúcich ekologických problémov je spôsobené štyrmi typmi ľudskej činnosti:

  1. Riadenie áut a ľahkých nákladných vozidiel
  2. Mäsová a hydinárska výroba
  3. Neekologické poľnohospodárstvo
  4. Výstavba domov a údržba

Začleňovaním konope do návrhárstva a výrobného procesu by bol ekologický dopad na všetky zmienené kategórie zmenšený alebo odstránený. Všetky výrobky vyrobené výhradne z konopných vlákien sú biologicky odbúrateľné, kompostovateľné a recyklovateľné.

Výživa

Konopné semienka dostanete lúpané aj nelúpané. Na priamu konzumáciu sú vhodné lúpané. Nelúpané semienka sa dajú napríklad namočiť a použiť na výrobu konopného mlieka. 

Konopné semienko patrí medzi superpotraviny a je bohatým zdrojom bielkovín a tukov.

Konopné semienka a listy

Konopné semienka sú kompletným zdrojom bielkovín. Olej z konopného semienka má najvyšší podiel esenciálnych mastných kyselín z takmer všetkých semien na svete. Konopné semienka zvyčajne obsahujú viac ako 20 stopových minerálov. Prirodzene klíčia na konopnej rastline neskoro vo vegetačnom období (na jeseň), čím znižujú kyselinu fytovú a zvyšujú enzýmy, ktoré uľahčujú stráviteľnosť semienok. Esenciálne mastné kyseliny a bielkoviny z konopných semienok poskytujú zdravú alternatívu k rybám, ktoré sa stávajú nebezpečnými kvôli zvyšujúcemu sa obsahu ortuti a PCB kontaminácii.

Konopné listy sú tiež jedlé. Obsahujú vysoký obsah oxidu kremičitého, ktorý je prospešný pre stavbu kostí, peknú pleť, vlasy a nechty. Konopné listy sú bohaté na vlákninu. Jedna strana listu je jemná a druhá drsná, takže keď je list zjedený a vláknina sa pohybuje telom, strany listov dráždia tráviaci trakt a jemne drhnú a čistia črevá.

Čaj zo sušených konopných listov má fantastickú chuť a antimikrobiálne účinky. Čaj z konopných listov zamedzuje množeniu mikróbov lepšie než najsilnejšie bylinky na trhu vrátane silných antimikrobiálnych amazonských byliniek ako sú lapačo a vilcacora.

Starostlivosť o telo s konope

Konope sa využíva v mydlách, šampónoch, pleťových mliekach, balzamoch na pery, olejoch do kúpeľa, lubrikantoch a iných produktoch. Firmy ako Dr. Bronner tvrdo a dlho bojovali proti kynoženiu konope, aby konopné kozmetické výrobky zostali na policiach v obchodoch pre nás všetkých. 

Tip Vitariána

Konopné mlieko na celý deň
½ hrnčeka konopných semienok
4 hrnčeky čistej pramenitej vody
2 PL mlieka z bodliakových semien, jemne rozmleté (mlynček na kávu funguje dobre)
1 PL spiruliny
2 PL agávového nektáru
1 surový vanilkový struk (celý)
štipka Himalájskej soli

Toto je jedna z verzií konopného mlieka s bodliakovým mliekom a spirulinou, ktoré podporujú pečeň. Rozmixujte dohladka a sceďte pomocou sitka, špeciálneho vrecka na výrobu orechových mliek alebo inej látky s jemnou sieťovinou. Dobrú chuť!

Súvisiace články

Výrobcovia

© 2013 - 2023 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency