Rezistentné baktérie skoro nebezpečnejšie než rakovina

Jedna z vážnych príčin smrti

03. 07. 2015 Ochorenia Liečba Lieky Baktérie  Jozef Maťko
Rezistentné baktérie skoro nebezpečnejšie než rakovina

Kancelárka Angela Merkelová túto otázku navrhla do programu rokovania, mala byť  prerokovaná v kruhoch šéfov vlád na summite G7 v Bavorsku: boj proti šíreniu rezistentných baktérií. Spolkový minister zdravotníctva Hermann Grohe varoval o "recidíve k prepenicilínovej ére" pred summitom - nový výskum potvrdzuje túto obavu.

Summit G7

Summit G7 sa konal v dňoch 7.-8. júna 2015 na zámku Elmau v Bavorsku. Jedným z kľúčových bodov bola: Rezistencia voči antibiotikám, zanedbané choroby a choroby súvisiace s chudobou a ebola. V kapitole Zdravie o.i. bolo prijaté uznesenie:

Rezistencie voči antibiotikám. Antibiotiká hrajú rozhodujúcu rolu pre dnešné a budúce úspechy humánnej a veterinárnej medicíny. Neohraničene podporujeme nedávno prijatý globálny akčný plán Svetovej zdravotnej organizácie k rezistentným antibiotikám. Vytvoríme alebo prepracujeme vlastné národné plány a budeme ich presadzovať a podporovať iné štáty pri vývoji svojich príslušných národných akčných plánov. Dôsledne sa priznávame k formulácii „One Health“ (jedno zdravie), ktorá zahŕňa všetky oblasti – zdravie človeka a zvieraťa ako aj poľnohospodárstvo a životné prostredie. Budeme podporovať odborné používanie antibiotík a zúčastnime sa na posilnení základného výskumu, výskumu v epidemiológii, prevencii infekcií a boja proti nim, vývoja nových antibiotík, alternatívnej terapie, očkovacích látok a rýchlych testov. Sme rozhodnutí pri vypracovaní alebo prepracovaní a zavádzaní našich národných akčných plánov zohľadniť dodatok „Spoločné úsilia na boj proti rezistencii antibiotík.“

Výsledky štúdie berlínskej výskumníčky

Vráťme sa teraz k situácii v Nemecku. Ak sa nič nezmení v používaní antibiotík a v hygiene, bude sa pravdepodobne drasticky zvyšovať počet úmrtí zapríčinený multirezistentnými baktériami. To vyplýva z analýzy berlínskej výskumníčky Elisabeth Meyer z Ústavu hygieny a environmentálnej medicíny Charité.

Baktérie sa stávajú voči antibiotikám odolné. Je to kvôli ich zbytočnému používaniu, neriešenia pravej príčiny choroby, ale aj kvôli živočíšnym potravinám zo zvierat odchovaných na antibiotikách.

V štúdii výskumníčka vyjadruje obavy, že by sa počet úmrtí na celom svete mohol zvýšiť zo súčasných asi 700 000 ročne  na 10 miliónov v roku 2050. Pre ich extrapoláciu uvádza odhady britskej vlády z roku 2014 a predpokladá, že nebudú prijaté žiadne protiopatrenia. Pre Európu by to znamenalo nárast úmrtí z terajších  asi 23 000 na 400 000. Potom by viac ľudí zomrelo na multirezistentné baktérie ako na  rakovinu, píše autorka.

Ako putujú baktérie v nemocnici

Infekcie: Ako sa šíria multirezistentné baktérie v nemocniciach? Vedci vysvetlili infekčné trasy s pomocou menších snímačov, ktoré by nutne mali nosiť pacienti a zdravotnícky personál  niekoľko mesiacov.

V Nemecku vychádza Spolkové ministerstvo zdravotníctva z celkom 400 000 až 600 000 pacientov, ktorí každý rok dostávajú infekcie pri lekárskych ošetreniach - a až 15 000 pacientov zomiera. Avšak existujú rôzne vysoké odhady o nemocničných zárodkoch, z ktorých nie všetky sú rezistentné: Národné referenčné centrum (NRC) v berlínskej Charité vychádza z  maximálne 6 000 úmrtí ročne. Nemecká spoločnosť pre hygienu v nemocniciach (DGKH) odhaduje počet ročných úmrtí do 30 000; Nemecká nemocničná spoločnosť (DKG) na druhej strane počíta s 2 000 až 4 500 pacientmi, ktorí zomierajú na nemocničné baktérie.

Niečo nad desatinu zárodkov sa teraz považuje za multirezistentné. To znamená, že už nereagujú na bežné antibiotiká a nie sú nimi usmrtené. Tieto rezistencie môžu vznikať pravdepodobne použitím antibiotík v krmive pre zvieratá a sú prenášané na človeka. Okrem toho ročne dostáva podľa štúdie predpísané antibiotiká asi tretina všetkých zdravotných poistencov.  Meyer predpokladá, že približne 30 percent všetkých antibiotík používaných v humánnej medicíne nie je nutných.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) chce naštartovať globálny akčný program na boj proti rezistentom. V polovici mája vydala Spolková vláda Stratégiu na boj s rezistentnými baktériami, ktorá obsahuje nové ohlasovacie povinnosti, silnejšiu kontrolu a prísnejšie hygienické predpisy pre nemocnice.

Nepoužívajte antibiotiká na prechaldnutie!

Avšak Zeleným v Spolkovom parlamente odporúčania Spolkovej vlády nejdú dostatočne ďaleko. Ona vraj robí málo proti zneužívaniu antibiotík v masových chovoch zvierat. Antibiotiká v maštali musia byť ihneď zakázané, požaduje vodca strany zelených Anton Hofreiter.

Ak ste chorí, nepoužívajte hneď lieky a antibiotikám sa snažte vyhnúť, ako sa len dá. A to aj ak vám ich predpíše doktor!

Spolková vláda presadzuje väčšiu spoluprácu štátom sponzorovaných výskumných inštitúcií s farmaceutickými firmami. Chce dosiahnuť, aby inštitúcie spolupracovali pri vývoji nových liekov. 

Každý človek by mohol pomôcť predchádzať rezistencii voči liekom. Netreba vyžadovať antibiotikum pri každej nádche. Celosvetový vzostup rezistencie voči antibiotikám má podobný zničujúci potenciál ako zmena klímy. Ak nebudeme reagovať rýchlo a múdro, znamená to katastrofu globálnych rozmerov.

Čo sa dá robiť, aby sa tento problém vyriešil? 

Zachovať účinnosť antibiotík je zodpovednosťou každého z nás. Zodpovedné používanie antibiotík môže pomôcť zastaviť vývoj rezistentných baktérií a zachovať účinnosť antibiotík, aby mohli byť používané budúcimi generáciami. Preto je dôležité vedieť, kedy je vhodné užívať antibiotiká a ako ich užívať zodpovedne. Úspešné kampane na informovanie verejnosti, ktoré sa už uskutočnili v niektorých krajinách, viedli k zníženiu spotreby antibiotík. Každý môže zohrať dôležitú úlohu pri znížení antibiotickej rezistencie.

Tip Vitariána

Antibiotikám sa naozaj vyhýbajte, ako sa len dá! Chorobu radšej vyležte a najlepšie spravíte, ak sa jej vyhnete preveciou - zdravým životným štýlom. Antibiotiká sa veľakrát predpisujú zbytočne a vážne poškodzujú pečeň, ktorá sa z nich spamätáva dokonca niekoľko rokov!

Súvisiace články

Výrobcovia