Cannabis sativa alias marihuana - časť. 2

Má marihuana skutočne liečivé účinky?

31. 03. 2017 Alternatívna medicína Príroda Bylinky Drogy  Jozef Maťko
Cannabis sativa alias marihuana - časť. 2

Predpisy a zákony už drogy povoľujú

Konope sa na terapeuticé účely využíva doslova kade-tade po svete: Holandsko, Španielsko, Taliansko, Veľká Británia, Kanada a veľká časť USA. Dokonca aj v Nemecku dostanú pacienti v určitých prípadoch predpis na lekárske konope - v prvej polovici roku 2016 sa ho minulo takmer 61,8 kg. Spolková vláda preto 4. mája 2016 schválila  návrh zákona, ktorý umožňuje starostlivosť o pacientov s prírodným konope a jeho úhradu zo zdravotného poistenia.

Zákon má vstúpiť do platnosti na jar tohto roku. „Naším cieľom je, aby ťažko chorí ľudia boli čo najlepšie opatrovaní. Chceme, aby pre nich boli náklady na konope hradené ako liek z ich zdravotného poistenia, ak sa im nedá inak pomôcť. Máme tiež záujem o sprievodný výskum, ktorý by dokázal vysvetliť, ako presne konope na zdravie pôsobí,“ hovorí spolkový minister zdravotníctva Hermann Grohe.

Marihuanu už odporúča a predpisuje i mnoho lekárov. Má ale preukázateľné účinky?

Zdravá droga?

Konope teda nie je iba ospevovaným pseudoliekom milovníkov drog. Početné štúdie dokazujú, že príznaky vážne chorých ľudí sa môžu pomocou užívania marihuany zmierniť, ba dokonca zlepšiť. Medzi päť najčastejších diagnóz, pri ktorých sa v Nemecku konope predpisuje, patria chronická bolesť, roztrúsená skleróza, ADHS, Tourettov syndróm a depresívne poruchy.

Teoreticky sa môže konope konzumovať aj pri akejkoľvek inej diagnóze s udelením výnimky, ak ju ošetrujúci lekár podporí a Spolkový inštitút pre lieky a zdravotnícke pomôcky (BfArM) s návrhom súhlasí. Zoznam chorôb liečiteľných za pomoci konope momentálne obsahuje 62 diagnóz.

Je konope skutočne účinné?

Povesť niekedy skutočné účinky danej rastliny trochu predčí. O konope sa vraví, že pomáha proti mnohým symptómom. Traduje sa, že podporuje chuť do jedla, je protizápalové a pomáha proti kŕčom. Z vedeckého hľadiska však existuje na podporu týchto argumentov len málo dôkazov. Podľa nedávnej správy Národnej akadémie vied, techniky a medicíny so sídlom v USA bolo verejnosti poskytnuté prekvapivé zistenie. Výskumy totiž preukázali, že konope pomáha „iba“ proti trom príznakom chorôb:

  • pri liečbe chronickej bolesti,
  • pri nevoľnosti po chemoterapii
  • proti príznakom sklerózy multiplex.

Za týmto účelom boli analyzované údaje z 10 700 štúdií týkajúcich sa konope, ktoré boli publikované v roku 1999. Problémami so spánkom sa venovalo iba veľmi málo z nich a skutočnosť, že konope znižuje riziko rakoviny bola takisto zmieňovaná iba podmienečne. O pozitívnych vplyvoch konope na zmiernenie príznakov rakoviny, úzkosti, post-traumatických stresových poruchách, symptómov Tourettovho syndrómu, demencie, depresie, syndrómu dráždivého čreva, epilepsie, Parkinsonovej choroby a schizofrénie však existujú len obmedzené alebo takmer žiadne dôkazy.

Užívanie konope však so sebou navyše nesie aj isté riziká. To potvrdili vedci analýzou existujúcich dát. Užívanie konope zväčšuje početnosť dopravných nehôd spôsobených motorovými vozidlami, spôsobuje respiračné ochorenia, ako je chronická bronchitída, môže podporovať schizofréniu a iné psychózy a zapríčiniť nízku pôrodnú váhu kojencov. Posledné dva dôsledky však musia byť podľa vedcov takisto potvrdené ďalšími štúdiami.

Žiadne alebo obmedzené dôkazy našla vedecká obec v prípade úmrtia z predávkovania, infarktu, mŕtvice alebo cukrovky. Čo však bolo preukázané, je skutočnosť, že akademický výkon, stupeň dosiahnutého vzdelania alebo sociálna angažovanosť s užívaním marihuany nesúvisia.

Marihuana už nie je vnímaná iba ako omamná droga, ale i ako cenný liek.

Výskum musí pokračovať

Presné informácie o tom, ako marihuana vplýva na rôzne ochorenia vyžaduje ďalší komplexný výskum. Vedci preto apelujú na mnohé politické strany, aby sa spojili s vedou a medicínou, a aby prijali celostné rozhodnutia, ktoré umožnia širšie výskumy týkajúce sa marihuany ako lieku, i jej širšie uplatnenie medzi ľuďmi. V Nemecku k niečomu takému už dokonca dochádza. Schválenie marihuany ako lieku sprevádza i podrobné vyšetrovanie jej účinkov a rizík. Lekári navyše zhromažďujú údaje od pacientov, aby mohli pokračovať v presnejšej diagnostike, liečbe, dávkovaní a aby mohli odhadnúť možné vedľajšie účinky.

Tip Vitariána

Nenechajte sa zlákať mýtmi a bájami. Ak marihuanu používate za účelom dosiahnutia lepšieho zdravia alebo zmiernenia nepríjemných prejavov rôznych ochorení, dohľadajte si skutočne preukázateľné výsledky štúdií, ktoré vám dajú jasnú predstavu o tom, či užívanie marihuany vo vašom konkrétnom prípade má alebo nemá zmysel.

 

Súvisiace články

Výrobcovia